Správní právo

Zpracování podání, návrhů a opravných prostředků ve správním řízení.

Zastupování ve správním řízení – stavební řízení, přestupkové řízení, aj...