Pracovní právo

Komplexní pracovněprávní agenda pro zaměstnavatele.

Zastupování před soudy v pracovněprávních sporech.