Obchodní právo

Právo obchodních společností a družstev

Právní poradenství při zakládání obchodních společností, zvyšování a snižování základního kapitálu, převody obchodních podílů, převody cenných papírů, komplexní právní poradenství a správa korporačních záležitostí.

Sepisování podání obchodnímu rejstříku a zastupování v rejstříkovém řízení.


Obchodní smlouvy

Sepisování a posuzování obchodních smluv (kupní, o dílo, mandátní, o obchodním zastoupení…).

 

Pohledávky

Soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek.

Přihlášky pohledávek do konkursu a do likvidace.

 

Obchodněprávní spory

Sepisování žalob.

Zastupování v řízení před soudy a jinými institucemi.