Občanské právo

Nemovitosti

Vypracování a posuzování smluv o převodech nemovitostí.

Nájem a podnájem nebytových prostor.

Bytové právo.

Věcná břemena, zástavní právo.

Podání na katastr nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálním úřadem.

 

Občanskoprávní smlouvy

Vypracování a posuzování všech smluv.

 

Pohledávky

Soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek.

Zpracovávání návrhů na nařízení exekuce.


Ostatní

Poskytování právních porad.

Zastupování v řízení před soudy a jinými institucemi.