Odměna

Za poskytování právních služeb je účtována:

Mimosmluvní odměna

dle advokátního tarifu – Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (odkaz na vyhlášku)  nebo po dohodě s klientem

Smluvní odměna

tato může být dohodnuta např. jako paušální měsíční odměna (při dlouhodobé spolupráci), jako odměna dle sjednané hodinové sazby popř. jako jednorázová odměna za vyřízení věci.