nAŠE KANCELÁŘ

Společná advokátní kancelář 

JUDr. František Urbanec, JUDr. Pavlína Urbancová 

je českou advokátní kanceláří působící od roku 1992. Sídlo kanceláře je v Brně, pobočka v Kobeřicích u Brna.

         

Poskytujeme právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního, správního a trestního.

Spolupracujeme s daňovým poradcem a notářem.


Mezi naše klienty patří fyzické osoby, právnické osoby (obchodní společnosti – společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, a to i s majetkovou účastí obcí, občanská sdružení), spolupracujeme i se subjekty veřejnoprávními – obcemi.